"Uw digitale
                   logboek"
Met Informis heeft u op een eenvoudige manier volledige
controle over uw logboek. U raakt nooit meer een document
kwijt, vindt documenten terug in een handomdraai en dat vanaf
iedere plek die u maar wilt!

De uitdaging

De overheid verplicht bedrijven bij wet te voldoen aan diverse kwaliteitseisen op het gebied van milieu, veiligheid en arbo. Ook uw bedrijf moet kunnen aantonen dat alle activiteiten die u onderneemt, om aan deze verplichtingen te voldoen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Van oudsher worden deze activiteiten in een papieren installatieboek op locatie geregistreerd en beheerd. De wet stelt dat het installatieboek en alle bijbehorende bescheiden te allen tijde voor het bevoegd gezag ter inzage gereed moet liggen. De kosten van deze administratieve last zijn aanzienlijk. Door veranderende regels, fusies en toename van het aantal locaties, wordt het steeds moeilijker het overzicht over dit proces te houden én inzicht te krijgen in de mate waarin wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Informis ondersteunt u bij deze uitdaging!

volgende