"Building
                    bridges"
Victis levert innovatieve on-premise en SaaS oplossingen die er toe doen. Die een verschil maken. Die werk uit handen nemen. Die processen vereenvoudigen. Waarmee je de controle terug in eigen hand neemt. En, die in een handomdraai operationeel zijn.
Ook in de Cloud!

MoGuide

MoGuide is een onderneming met als doel het ontwikkelen
van ‘praktische oplossingen’ voor gemeenten en haar burgers om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en functioneren en optimaal kunnen genieten. MoGuide biedt oplossingen voor gemeenten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Essentieel is het gebruik van de tablet voor alle werkzaamheden die rond een aanvraag voor ondersteuning nodig zijn. Daarmee kunnen processen worden verbeterd en versneld. Dit vindt plaats op basis van waarnemingen, probleemanalyse en het opstellen van een totaal plan inclusief indicaties. De MoGuide geeft richting en invulling aan objectievere en beter op de burger afgestemde oplossingen volgens de kanteling uit de Wmo verordening 2010 en de nieuwe Wmo 2015. Met onze oplossingen realiseren wij een optimale combinatie van diensten en hulpmiddelen die bijdragen om de burger zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Website...

Wat heeft Victis gemaakt voor MoGuide?
Victis ontwikkelde een tablet applicatie, die de inventarisatie en ondersteuning volgens de “Wet maatschappelijke ondersteuning” (Wmo) makkelijker, sneller en beter maakt. Efficiency en kostenbesparing voor Gemeenten, terwijl de burger meer aandacht en betere zorg krijgt, dat is de gedachte achter MoGuide. Victis ontwikkelde de software waarmee de gesprekken met de burgers veel minder tijd kosten en toch een veel beter resultaat opleveren. De voorbereiding en de follow-up acties worden praktisch automatisch verwerkt en de klant staat centraal. De applicatie werkt op Android en Ios. Het gesprek van de dag: “Met minder, meer doen”. (link naar film op youtube)
Lees meer...


Coenradie

Ingenieursbureau Coenradie bv levert meet-
oplossingen van wereldklasse. Of het om landmeetkundige, kadastrale meetwerkdiensten, uitzetwerk, maatvoering of industrieel meetwerk gaat in 2D of 3D, Coenradie is altijd een betrouwbare partner voor het inwinnen van informatie. Variërend van landschappen, percelen, gebouwen tot megaconstructies en micrometer nauwkeurige prototypes, Coenradie geeft u de zekerheid waar u naar op zoek bent. Meetwerk waar u op kunt bouwen.
Website...

Wat heeft Victis gemaakt voor Coenradie?
Victis ontwikkelde MobiMate®, een tabletapplicatie waarmee Ingenieursbureau Coenradie voortaan met één in plaats van twee medewerkers in het veld de Geo-informatie voor Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) in kan winnen. Een enorme efficiency-verbetering, maar nog veel meer.
Lees meer...


Advize

Advize is een onafhankelijke arbeidsdeskundig
adviesbureau en levert een compleet pakket aan arbeidsdeskundige dienstverlening. Advize staat voor een directe en praktisch gerichte aanpak en uitvoering van haar onderzoeken en adviezen. Advize wil daarbij optreden als onafhankelijk adviseur. Het leveren van heldere en concrete advisering is daarbij het motto, ongeacht de omvang van het bedrijf. Advize groeit sinds de start voortdurend en biedt inmiddels met een volledig team een landelijke dekking met een uitgebreid pakket aan diensten.
Website...

Provize is een webbased matchingsinstrument
en DÉ oplossing voor duurzame inzetbaarheid en directe verlaging van de verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten. Provize helpt om werknemers inzetbaar te houden of elders te re-integreren. De verzuimkosten worden met Provize fors gereduceerd en het risico op arbeidsongeschiktheid neemt direct af. Ook ex-werknemers krijgt Provize weer aan het werk. Provize biedt inzicht in de werkmogelijkheden in de eigen functie, alle taken en alle andere functies binnen het bedrijf ÉN zelfs bij andere bedrijven.

Met Provize worden dus sneller de kansen en flinke besparingen in kaart gebracht en blijft personeel efficiënter en langer aan het werk.
Naar Provize...


Tamoil

Tamoil Nederland is al meer dan 50 jaar actief op de
Nederlandse brandstofmarkt en is in 1993 de merknaam Tamoil gaan voeren. In Nederland heeft Tamoil momenteel circa 170 tankstations. In de komende jaren wil Tamoil doorgroeien naar 300 tankstations. Tamoil in Nederland is onderdeel van een Europees olieconcern met tankstations in Italië, Zwitserland, Duitsland, Spanje en Nederland. De kernwaarden van Tamoil Nederland in het kader van haar strategisch beleid zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, innovatie, veiligheid en milieu. Met name op gebied van milieu wordt momenteel Informis ingezet om alle milieu-gerelateerde verplichtingen netjes bij te houden, inzichtelijk te maken en in te plannen.


BOL Kreditank BV

“Bij BOL zijn we al jaren heel tevreden
met Informis. We weten nu precies de status van alle locaties, in een overzicht en alle acties worden netjes bijgehouden. Als er nu een ambtenaar zicht meldt voor inspectie weten we precies waar we aan toe zijn en misschien nog belangrijker, het bevoegd gezag ook. Victis Informis is een complete en transparante oplossing voor bijhouden van alle verplichtingen.”

Redmond Plomp
Website...