Informis beheert het Declaratie Workflow Management

voor al uw zorgverrichtingen

Informis regelt de afhandeling van de declaratiestroom online, dus zonder dat er op locatie software geïnstalleerd en beheerd hoeft te worden. Veilig, betrouwbaar en altijd beschikbaar. Maximaal tijd besteden aan uw cliënten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het indienen en verwerken van declaraties via VECOZO of op papier. Natuurlijk legt u zelf uw verrichtingen vast, maar de administratie eromheen bent u liever kwijt dan rijk.


Het Workflow Management bij declaratiebestanden

Informis registreert de declaratiebestanden, stuurt deze door naar VECOZO en maakt dan meteen de boeking in uw financiële administratie. Zorgis haalt de retourbestanden op bij VECOZO, maakt ze leesbaar en koppelt deze aan de verstuurde declaraties. Indien een verzekeraar een declaratie afwijst, krijgt u de keuze om een nieuwe declaratie aan te maken of een oninbaar bedrag af te boeken. Zo heeft u altijd inzicht in de debiteurenpositie waardoor dit geen extra tijd kost. De verzekeraar boekt het geld direct op de rekening. De declaraties en retourbestanden worden opgeslagen, zijn helder en kunnen te allen tijde weer worden opgevraagd met de eenvoudige zoekschermen.
Een vrijblijvend gesprek over uw workflow?

Victis  -  The Workflow Company

Moorland 8 - 5688 GA Oirschot             

+31 (0)499 577 618 • info@victis.nl