Kiwa AQS rekent op Informis voor Inspectie Workflow Management

in de hele AGF keten.

Met de wortels in de sector is Kiwa Agro Quality Support de onafhankelijke en deskundige partner in de hele AGF-keten. Kiwa AQS onderscheidt zich van vergelijkbare organisaties door de grondige kennis van alle productgroepen in groenten en fruit. Kennis van zowel het Hollands product als import product, van de geldende wet- en regelgeving en de gehele AGF keten, van teler tot consument.


Het Workflow Management bij Kiwa AQS

AQS voert haar productinspecties uit met behulp van Informis-WFM. De inspecteurs van AQS bezoeken de klanten en beoordelen de AGF Producten. Per product wordt een score toegekend en na afloop van de inspectie wordt een PDF-kwaliteitsrapportage samengesteld en naar de vooraf ingesteld emailadressen verstuurd. Het inspectierapport wordt aan het digitaal logboek toegevoegd en deze is benaderbaar voor AQS en voor de klant.


AQS voert op verzoek van Food Compass ook monsternames bij deelnemende bedrijven uit. De werkorders worden eenmaal per maand ingevoerd in Informis-WFM. De planner plant de monsternames voor de monsternemers in en krijgen hiervan een mail; als ze inloggen staan de voor hun bestemde monsternames voor uitvoering gereed. Bij het uitvoeren van een monstername, openen ze de openstaande actie en vullen de gegevens digitaal in/aan. Bij het afronden worden één of meerdere monsternames aan het Laboratorium, de Deelnemer, Food Compass en AQS gemaild en wordt het Food Compass portaal automatisch met behulp van een web koppeling met bijbehorende data gevuld. Uiteraard worden alle PDF's digitaal opgeslagen in Informis-DMS.Een vrijblijvend gesprek over uw workflow?

Victis  -  The Workflow Company

Moorland 8 - 5688 GA Oirschot             

+31 (0)499 577 618 • info@victis.nl